ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
 • ขอเชิญร่วมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา
 • โดยพูดดี คิดดี ทำดี
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอส่งความสุขให้กับประชาชนทุกท่าน
 • เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา ไม่เจ็บไม่จน ตลอดปี ๒๕๕๘
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 • จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่่่องยนต์ ฟรี
 • ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ วันที่ ๑,๗,๘,๑๔,๑๕และวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมจัดทำโครงการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center  ประจำปี ๒๕๕๘ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ (ฟรี)  ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๘๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยูในภาวะยากลำบาที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล"ประชาบดี"และเข็มเชิดชูเกียรติฯ ประจำแี ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดการจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
image01
image02
image03
image04
image05
image06
image07
image08
image09
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
คำว่า "คริสต์มาส" เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า" ซึ่งพบครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษใ
ใคร ที่กำลังอยู่ในภาวะสมองตื้อคิดอะไรไม่ค่อยออก อย่ามองว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะสาเหตุนั้นอาจมาจากการที่สมองโดนทำร้าย วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับ 10 นิสัยที่ทำร้ายสมองมาฝากก
มารยาทบนโต๊ะอาหารสามารถบ่งบอกได้ถึงการมีวัฒนธรรมอันดี การรับประทานอาหารไทยมีมารยาทต่าง ๆ ที่ควรทราบ เช่น ถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้าย ในวัฒนธรรมตะวันตกก็มีเช่นกัน คัดสรรที่น่าสนใจมา 10 ข้อ ดังน
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด  - จังหวัดเชียงใหม่ 22,848,421 ตารางกิโลเมตร   จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด  - จังหวัดสมุทรสงคราม 431,801 ตารางกิโลเมตร   ยอดเขาที่สูงที่สุด  - ด
 
 
       
      นายณัฏฐพร  แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 


เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079