ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

กิจกรรม

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีนาย ณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เป็นประธานในพิธี...
20 ต.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดสลักใต้

...
20 ส.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

...
20 ส.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ)

...
20 ส.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมเวียนเทียน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

...
20 ส.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (brink for mom

...
20 ส.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดในเขตเทศบาล

...
20 ส.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมจัดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลร่วมจัดประเพณีวันสงกรานต์...
29 เม.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 60 พรรษา...
8 เม.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกับท่องเี่ที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา...
3 เม.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

รณรงค์เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข โครงการบางศรีเมืองสวยใส ไร้มลพิษ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดโครงการทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาล ตามโครงการบางศรีเมืองสวยใสไร้มลพิษ ณ ชุมชนดงตาล...
2 เม.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมจัดทำโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

...
31 มี.ค. 2558
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079