ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กิจกรรม

รองนายกเทศมนตรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ “Digital infinity: Smart living\"

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30 - 15:30 น. นายชัชวาล แสงบัว รองนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองพร้อมด้วยนายพิทักษ์ กุลแก้ว เลขานุการนายก และนายสุรชัย อริยะตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าร่วมแถลงข่...
8 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ่น ณ ห้องประชุมสภาฯ โดย...
2 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้กำหนดจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ (ชั้น2)...
24 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

กิจกรรม​มอบแว่นตา​และให้ความรู้​เรื่องโรคตากับผู้สูงอายุ​ ตามโครงการคัดกรอง​ความผิดปกติของสายตาและแก้ไขปัญหา​การมองเห็น​ไม่ชัดในกลุ่ม​ผู้สูงอายุ​

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดกิจกรรม​มอบแว่นตา​และให้ความรู้​เรื่องโรคตากับผู้สูงอายุ​ ตามโครงการคัดกรอง​ความผิดปกติของสายตาและแก้ไขปัญหา​การมองเห็น​ไม่ชัดในกลุ่ม​ผู้สูงอายุ​&...
10 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์ (Kickoff)

ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ 2566 นายชัชวาล แสงบัว รองนายกเทศมนตรี รับมอบทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจั...
10 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยกองการศึกษา ทม.บางศรีเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้นที่ 2 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีนายณั...
1 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ ประจำปี 2566

นายณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสภาฯ ได้มอบเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ ประจำปี 2566 " กีฬาฟุตซอล " ระหว่างวันที่ 18 - ...
28 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาเมืองบางศรีเมืองและโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาเมืองบางศรีเมืองและโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมือง...
27 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

พิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล 2566

วันที่ 24 เม.ย. 2566 นายณัฎฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง แล...
24 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลเมืองบางศรีเมืองกำหนดจัดขึ้น ณ วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ โดยมี น...
18 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ่น ณ ห้องประชุมสภาฯ โดยม...
18 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๓ ริมฝั่งเจ้าพระยา

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๓ ริมฝั่งเจ้าพระยา วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร โดยในวันนี้ (31 มี.ค.65) เวล...
31 มี.ค. 2566
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072