ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กิจกรรม

โครงการบางศรีเมืองรวมใจ ไร้ขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้จัดโครงการบางศรีเมืองรวมใจ ไร้ขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ (ชั้น2) โดยมี นาย ณัฎฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบาง...
30 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดย รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ นำคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรน...
30 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566(รุ่นที่2) ณ จังหวัดนครราชสีมา,สระบุรี

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 (รุ่นที่2) ณ จังหวัดนครราชสีมา,สระบุรี...
30 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566(รุ่นที่1) ณ จังหวัดนครราชสีมา,สระบุรี

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 (รุ่นที่1) ณ จังหวัดนครราชสีมา,สระบุรี  ...
30 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

เมื่อวานนี้ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566  กิจกรรม "เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตร...
17 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินโครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ  ณ ห้องประชุมสภา โดยมี นายณัฎฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเม...
17 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันเสาร์ที่14 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมืองโดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี...
17 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

นโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดย นายณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ประกาศนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน...
27 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

มอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง (ถังแดง) ให้กับชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3 และชุมชนวัดป่าเรไร 2

นาย ชัชวาล แสงบัว รองนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง (ถังแดง) ให้กับชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3 และชุมชนวัดป่าเรไร 2 โดยนำไปติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลา...
15 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี พร้อมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในวันนี้ 7 ธค.65 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดย นายพิทักษ์ กุลแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี พร้อมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงา...
7 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามโครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาด ปราศจากมลพิษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ในวันนี้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามโครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาด ปราศจากมลพิษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีประธานในพิธี นายณั...
30 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Horse 'N Coffee

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Horse 'N Coffee เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนอกห้องเรียนด้วยตนเอ...
22 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072