ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

กิจกรรม

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมแข่งขันกีฬา อสม.จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมแข่งขันกีฬา อสม.ในจังหวัดนนทบุรี...
31 มี.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ภารกิจของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
20 ม.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

ตามที่เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 10 หมู่ 2 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม ได้ลงตรวจสอบและให้...
12 ธ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เห็นความสำคัญของเด็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ จึงร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ...
29 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖ ...
29 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกับประชาชนเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกับประชาชนเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ...
29 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองร่วมจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองร่วมจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ...
29 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมงานแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ (ท้องุถิ่นสัมพันธ์/มวก.คัพ)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมงานแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ (ท้องุถิ่นสัมพันธ์/มวก.คัพ)             เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมงานแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ จ...
29 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองร่วมกับประชาชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองร่วมกับประชาชนร่วมทอดผ้าป่า และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้...
29 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมจัดงานวันมหาเจษฎาบดินทร์

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมจัดงานวันมหาเจษฎาบดินทร์ ...
29 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079