ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
22 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
22 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
22 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
22 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
22 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
22 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด...
22 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
22 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 เม.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งทีหนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 เม.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ฃสอง ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 เม.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 เม.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079