ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ และเข้ารับโล่รางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
 
ทั้งนี้ สามารถส่งแบบเสนอประวัติชีวิต และผลงาน มายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ภายในวันพุธที่ 21 มิถุนายน2560
 
 
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  ชั้น 3 (อาคารเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร. 0 2580 1348 

โทรสาร 0 2580 2764 

อีเมล์ non_culture@hotmail.com
 
 
- ผู้ประสานงาน นางสาวพลอยไพลิน  สายแสง   นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ  08 3846 2885

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079