ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

การคัดเลือกเด็กหรือเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนที่สนใจ ยื่นใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079