ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

แจ้งเตือนสถาณการณ์น้ำทะเละหนุน ในช่วงวันที่ 4-8 กันยายน 2560

สถาณการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับ ในช่วงวันที่ 4-8 กันยายน 2560 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง จะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่าน จังหวัดนนทบุรี มีระดับสูงขึ้นจากเดิม อาจส่งผลกระทบกับชุมชนที่อยู่ในพืี้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกันน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวย ได้รับผลกระทบตามจังหวะของน้ำทะเล เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง และหลังจากวันที่ 8 กันยายน 2560 ค่าระดับน้ำะปรับตัวลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079