ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ขอเชิญชวนเยาวชนหญิง อายุ18 - 25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยุวชนสตรีดีเด่นประจำปี 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยุวชนสตรีดีเด่นประจำปี 2561 (โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มดังนี้) 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079