ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2560

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับกองสารสนเทศและดรรชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักนโยบายและยุทธศาตร์การค้าขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2560 โดยสรุปได้ดังนี้
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079