ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ขอเชิญชายไทยไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พศ.2497 ในเดือนกันยายนทุกปีให้นายอำเภอจัดการประกาศ ให้ผู้มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน ขอเชิญชายไทย ที่เกิดปีมะโรง พ.ศ. 2543 มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ให้ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25560 ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079