ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เรื่องน้ำทะเลหนุนสูงสุด

ด้วยรกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีโทรสารจาก กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่า อาจมีฝนตกหนัก ในระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-5 ต.ค. 2560 โดยเฉาะในพื้นที่ภาคกลาง ร้อยละ 60-70 รวมทั้งภาวะน้ำทะเลหนุนสูงสุด 9-10 ต.ค 2560 โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อ จังหวัดนนทบุรีด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079