ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช กำหนดจัดประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079