ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประชาสัมพันธ์สถานที่วางดอกไม้จันท์

จังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์สถานที่วางดอกไม้จันท์พิธีถวายพระเพลิงถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันท์ จำนวน ๗ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. พระเมรุมาศจำลอง วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
2. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดกู้
3. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดบางอ้อยช้าง
4. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
5. 
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดราษฎร์ประคองธรรม
6. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก  วัดไทรใหญ่
7. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด


 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079