ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

 ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นประชาชน กรณี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  จะพิจารณาคำขอรับใบอณุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 1 ของนาย สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ประกอบกิจการน้ำแข็งก้อนเล็ก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 51/21 ซอยพูลศรี ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.1 ต.บางวศรีเมือง จ.นนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 




 






 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079