ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-16.30 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079