ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ด้วยรัฐบาลโดยคณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย มีมติิเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจ...
18 พ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การและบุคคล ผู้สนใจ เสนอชื่อ และแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำห...
17 พ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเที่ยน ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

"เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองตลอดจนทำบุญตักรบาตร ณ วั...
10 พ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"

ด้วยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยออกอากาศ วันจัทร์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น....
28 เม.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ ในเทศกาลสงกรานต์

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามข้อคำสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน รณรงค์ และส่งเสริมให้เกิดการประพฤติ ปฏิบัติ และแสดงออกอย่างเหมาะสมในเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวทาง ดังนี้ ...
11 เม.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ขอควารมร่วมมือจังหวัดนนทบุรี ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ดังนี้...
5 เม.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เวลา ๐๘.๓๐ น.ขบวนแห่สงกรานต์ของแต่ละกลุ่มพร้อมกัน ณ บริเณท่าเทียบเรือฝั่งบางศรีเมือง&n...
31 มี.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลนครปากเกร็ด ขอเชิญร่วมส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
30 มี.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน "วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน "วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์" จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดเฉลิมพร...
29 มี.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

การดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี เห็นชอบการดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา  อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการตรวสุขภาพ ประกันสุขภาพ รายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ โดย...
29 มี.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญร่วมประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา  ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมสงฆ์และประชาชนจังหวัดนนทบุรี  วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร...
25 มี.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช จะกดำเนินการจัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
21 มี.ค. 2559
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079