ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

รายละเอียดของการเปิดรับสมัคร ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  หน้าที่ของจิตอาสาแต่ละประเภทดังนี้ .วันเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครร...
1 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ เพื่อไม่ให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือใน...
1 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระดับวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017 ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเ...
31 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 และกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560

การประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 และกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560  ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ใ...
31 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐

...
30 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560  สำหรับการจัดสอบครั้งนี้จะเปิดตำแหน่ง 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา แบ่งเป็น ตำแหน่งประเภททั่วไป 27 ตำแหน่ง...
25 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” ตั้งเป้าหมายปลูกต้นพยุงทั่วประเทศ 100,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา...
25 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2560 กรมการขนส่งทางบก (ข...
23 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การจัดงานปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ไหว้พระ ชมสวน เที่ยวชมตลาดน้ำประชารัฐ

 ด้วยตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว ตลาดน้ำประชารัฐเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก ได้ร่วมจัดงานปั่นจักรยานเพื่อสุชภาพ ไหว้พระ ชมสวน เที่ยวชมตลาดน้ำประชารัฐ  ในวันอาทิตย์ที่ 27 ส...
23 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2560

  มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560โดยมีวัตถุประสงค์ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่นไว้ในวงการสวัสด...
23 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 20-24 สิงหาคม 2560

โครงการชลประทานนนทบุรี ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตื่อน สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 20-24 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
21 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ด้วย คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ราย นางพชรพรรณ หรือสุนันทา จำปาเทศ ทรัพย์สินที่จะขายปรากฎตามบัญชีท้ายประกาศนี้...
15 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079