ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบางศรีเมืองและสถานที่ให้บริการ

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบางศรีเมืองและสถานที่ให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้   ...
24 ต.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)ประจำปี ๒๕๕๘

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...
14 ต.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ขอรับทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แจ้งให้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดำเนินการคัดเลือกการขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยรายละเอียดดังนี้&nbs...
8 ต.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

แจ้งการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ขณะนี้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รอหนังสือซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หากได้รับหนังสือเทศบาลฯจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันที่

...
3 ต.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079