ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

๑๔.๐๐ น พร้อมกัน ณ บริเวณปากซอยสามชัย-อินถนอม ๑๔.๓๐ น.  เคลื่อนขบวนแห่ไปยงพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรตวรวิหาร เวลา ๑๕.๐๙ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ...
4 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

การประปานครหลวงได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและน้ำเค็ม

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวัดนนทบุรี การประปานครหลวง จึงได้มีมาตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและน้ำเค็ม ปี 2560 โดยมีเกณฑ์ ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่...
3 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนคนพิการทุกประเภทเข้าร่วมโครงการ “The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว”

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ จัดโครงการ “The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว” (From Street to Stars Season 2) โดยมีวัตถุป...
31 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 4 ณ วันที 23 มีนาคม 2560 เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย

ในช่วงวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ประเทศไทยมีสภาวะอากาศแปรปรวน บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บาง...
27 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนย์ ประจำปี 2560

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหั...
24 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(ลงทะบียนผู้มีรายได้น้อย)

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร...
23 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ และงานวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  ณ วัดเฉลิมพระเกี่ยรตวรวิหาร  ในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560...
20 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (146/2560) ณ วันที 13 มีนาคม 2560 เรื่องพายุฤดูร้อน

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (146/2560) ณ วันที 13 มีนาคม 2560 เรื่องพายุฤดูร้อน   ในช่วงวันที่ 14-19 มีนาคม 2560 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมก...
17 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ด้วยสำนักทะเบียนกลาง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และเพื่อให้การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นไปตามจุดมุ่งหม...
17 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอแจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานที่ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอแจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานที่ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราวดังนี้  หมายเลข 0-2882-7061-6 และ หมายเลข 0-2449-3070-3  หากท่านต้องการติดต่อราชการกรุณาใช้เบอร...
13 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านฟ้า ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2560 ได้จัดประกวดวรรณกรรม ประเภทเรื่อองสั้น และบทกวี เพื่อส่งบทความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น โดยเปิดรับผงงานเข้าประกวดฯ ตั้...
10 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

วิทยุสื่อสาร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

วิทยุสื่อสาร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ...
10 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079