ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๘๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการรับสมัครผู้มีรายได้น้อย ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร เช้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปวิชาชีพ จำนวน ๓๑ แผนก รุ่นที่ ๘๖ ระหว่างเดื...
7 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

แจ้งให้นายจ้างนำแรงงานต่างยด้าวสัญชาติเมียนมา,ลาว,กัมพูชา ตรวจสัญชาติ ตรวจลงตรา (visa) และขออนุญาตทำงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี  แจ้งให้นายจ้างนำแรงงานต่างยด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตรวจสัญชาติ ตรวจลงตรา (visa) และขออนุญาตทำงาน ตาม มติ ครม. วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลาที่กำหนด ให้...
23 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การเปิด-ปิด ประตูน้ำคลองอ้อมนนท์ในช่วงวันที่ 24กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2560

เนื่องด้วยช่วงวันที่ 24 กุมภาพันะ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2560 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากอิทธิพลการขึ้นของน้ำทะเล ซึ่งเกิดผลกระทบต่อความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา  ดังนั้นชลประทานนนทบุร...
23 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เนื่องด้วยโรงเรียนกลาโหมอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบบุรี ขณะนี้ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2560 โดยมีรายระเอียดตามภาพต่อไปนี้ &nb...
20 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญสมัครงานวันนัดพบแรงงาน ประชารัฐสามัคคี เพื่อคนนนทบุรีมีงานทำ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ขอเชิญสมัครงานวันนัดพบแรงงาน ประชารัฐสามัคคี เพื่อคนนทบุรีมีงานทำ  ระหว่างวันที่่ 23-24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-16.30 น. ณ เว...
20 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญสมัครงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่3/2560

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 08.30-14.30 น. ...
10 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด

เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนอายุ 8-15 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ ประจำปี 2560 "กีฬาว่ายน้ำ"

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนอายุ 8-15 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ ประจำปี 2560 "กีฬาว่ายน้ำ" ระเบียบการสมัครเรียนโครงการฯ ระหว่างวันที่&...
2 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพกลุ่มประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพกลุ่มประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีความประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตามความถนัดและสนใจ พร้อมรวบรวมส่งราย...
2 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง...
30 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาอุดหนุนเสื้อน้อมถวายอาลัยฯเพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือบุคคลพิการทางสติปัญญา

ด้วยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ได้จัดทำ"เสื้อเพื่อน้อมถวายความอาลัยฯ"เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือบุคคลพิการทางสติปัญญาจึงขอเชิญช...
30 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รับสมัครเด็กอายุ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รับสมัครเด็กอายุ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2449-307...
26 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมด้วยสัญญา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งว่า คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมด้วยสัญญา พ.ศ. 2559 ...
26 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079