ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายการ ธรรมดี ได้ดี "easy Life"

ประชาสัมพันธ์รายการ ธรรมดี ได้ดี "easy Life" ทำดี ทำง่ายแค่ใจ อยากทำ  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี ได้ดี โดยมีพระพินธุ...
24 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560"

ด้วย วช. ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพร...
23 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

กรมการปกครองได้เพิ่มคำร้องในการแจ้ง แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ และดวงตา

จากกรมการปกครอง ด้วยกระทรวงสาณธารณสุขขอความร่วมมือรณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่าย เช่น ดวงตา หัวใจ ตับ ไต  ปอด ฯลฯ ซึ่งกรมการปกครองได้เพิ่มคำร้องในการแจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะ ไว้ในหน้าจอคำร้อง...
18 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

การเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง

ด้วยองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล ทางจังหวัดนนทบุรีจึงขอเชิญชวนคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง โดยมีหลักเกณฑ์และใบสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรม ดัง...
27 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560

ด้วยมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาจะรับสมัครเยาวชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560 โดยมีระเบียบ และวิธีการสมัคร ดังนี้ ...
22 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกครอบครัวดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กำหนดจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้ประชาชนทั่วไป เสนอชื่อครอบครัวและตามหลักเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
21 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

การรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปั้ญหาอัคคีภัยภายใต้หัวข้อ "จังหวัดปลอดภัย"

...
20 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

หน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

...
6 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วม โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วม โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
2 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศแจ้งการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๗ หน้าสำนักงานสหกรณ์การเกษตร

...
15 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันพุธที่ 16 พ.ย. 59 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุ...
15 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙

...
11 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079