ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ๒๕๕๙

การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ๒๕๕๙...
11 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมนักการคลังท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง ...
1 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงการไว้ทุกข์

การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงการไว้ทุกข์  จังหวัดนนทบุรีได้เปิดศูนย์ย้อมผ้าให้กับประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ ตลาดนัดชุมชน หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี...
31 ต.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศสมาคมนักการคลังท้องถิ่น

ประกาศนักการคลังท้องถิ่น เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการคลัง ประจำปี 2559...
26 ต.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

กรมชลประทานแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม  เป็นต้นไปจะมีการระบายน้ำผ่านสถานีC ๒๙ บางไทร ในอัตรา ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับในวันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง จึงขอให้ประชา...
14 ต.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

การขอรับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

...
12 ต.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา...
30 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ

การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ...
26 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน

 ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัด โดยติดตามรายงานสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในกา...
21 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

แจ้งเหตุทางน้ำ

กรมเจ้าท่าโทร 0-2233-1311-8 สายด่วน 1199...
21 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

การป้องกันเหตุจากการสัญจรทางน้ำสำหรับเรือโดยสาร ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ควรบรรทุกเกินอัตราที่กำหนดไว้ 2. ควรมีการตรวจสอบสภาพของเรือหรือเครื่องยนต์ของเรืออยู่เสมอ 3. ควรมีอุปกรณ์ชูชีพ และพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ 4. เรือควรมีสภาพมั่นคงแข็งแรง สามารถต้านแรงปะทะต่างๆได้ &...
21 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

การป้องกันเหตุจากการสัญจรทางน้ำสำหรับผู้โดยสาร ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ควรขึ้นลงเรือด้วยความระมัดระวัง และไม่แย้งกันขึ้นหรือลงเรือโดยสาร 2. ยืนรอเรือดดยสารที่ท่าจอดเรือไม่ควรไปยืนรอที่โป๊ะ 3. ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำตักเตือนของผู้ควบคุมเรืออย่างชัดเจน 4. ไม่นั้งบนก...
21 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079