ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองมี จำนวน ๔๑ ชุมชน ได้แก่

ชุมชนพูลศรี-ส่องสี
ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ชุมชนวัดบางศรีเมือง
ชุมชนอภิรัตน์
ชุมชนดงตาล
ชุมชนริมคลองบางศรีทอง
ชุมชนมิตรสัมพันธ์-ระพีร์นคร
ชุมชนหลวงพ่อแดงริมคลองบางกอกน้อย
ชุมชนวัดสลักใต้
ชุมชนวัดโตนด
ชุมชนท่าน้ำนนท์ฝั่งบางศรีเมือง
ชุมชนสุขนิรันดร์
ชุมชนบ้านสวนริมคลองบางกอกน้อย
ชุมชนสามชัย-อินถนอม
ชุมชนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
ชุมชนวัดป่าเรไร
ชุมชนเพชรธานี
ชุมชนเยาวพรรณ
ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ชุมชนดวงกมล
ชุมชนบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ชุมชนร่วมศุภ-ชัยมงคล
ชุมชนจิตวิสุทธิ์
ชุมชนพิกุลพัฒนา
พูลศรี ส่องศรี ๒
ชุมชนสินสมบูรณ์
ชุมชนดงตาล ๒
ชุมชนปัญฐิญา-ปิ่นทอง
ชุมชนปิ่นทองริมคลองบางกร่าง
ชุมชนริมคลองบางสีทอง ๒
ชุมชนริมคลองบางสีทอง ๓
ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ ๒
ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ ๓
ชุมชนวัดบางศรีเมือง ๒
ชุมชนวัดป่าเรไร ๒
ชุมชนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ๒
ชุมชนภิรมย์นภา
ชุมชนบ้านสวนนนท์
ชุมชนสามัคคีธรรม
ชุมชนอภิรักษ์พัฒนา
ชุมชนศรีเมืองวัฒนา-ตะไคร้
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079