ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข้อมูลทั่วไปข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
           เทศบาลเมืองบางศรีเมือง   ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ช่วงที่ไหลผ่าน        ปากคลองอ้อม จนถึงปากคลองบางสีทอง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนนทบุรี             ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  9  กิโลเมตร  (โดยประมาณทางตรง)

 สภาพที่ตั้ง 
           ลักษณะพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีน้ำหลากและท่วมในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี   เฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและปากคลอง             ติดแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่ของเทศบาล  ทั้ง  6  สาย  แต่เป็นลักษณะน้ำขึ้น – ลงตามอิทธิพลน้ำทะเลหนุน  ส่วนพื้นที่ด้านในไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง  เนื่องจากเทศบาลได้จัดทำเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราว  และใช้เครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำหากมีฝนตกลงมาด้านในของเขื่อนกันน้ำ


                      ทิศเหนือ             ติดต่อ ตำบลสวนใหญ่  มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวแบ่งเขต
                                                 และตำบลไทรม้า มีแนวคลองอ้อมเป็นแนวแบ่งเขต
                      ทิศตะวันออก       ติดต่อ ตำบลสวนใหญ่  มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวแบ่งเขต 
                                                 และตำบลบางไผ่ มีคลองบางสีทองเป็นแนวแบ่งเขต  
                      ทิศใต้                 ติดต่อ ตำบลบางสีทอง  มีคลองวัดแดงเป็นแนวแบ่งเขต
                                                และตำบลบางขนุน  อำเภอบางกรวยมีคลองบางกอกน้อย
                                                เป็นแนวแบ่งเขต
                      ทิศตะวันตก        ติดต่อ ตำบลบางกร่าง  มีคลองบางกร่างเป็นแนวแบ่งเขต
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079