ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

การคมนาคมการคมนาคม  การจราจร
                ๑.  การคมนาคมทางบก   มีถนนในเขตเทศบาล ความยาวทั้งสิ้น ๔๗  กิโลเมตร   แบ่งเป็น
              -  ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง    ๑   สาย   ยาว  ๑.๓๐    กิโลเมตร
                 (วัดแดงถึงคลองบางกร่าง)
              -  ถนนและซอยภายในเขตเทศบาลมีทั้งหมด   ๑๐๘  สาย   จำแนกเป็น
                                              ถนนสาธารณะ      ๙๐  สาย
                                              ถนนส่วนบุคคล     ๑๘   สาย
                 เส้นทางหลัก   คือ
              -  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
              -  ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม
              -  ถนนท่าน้ำนนท์
              -  ถนนสุขาภิบาล 1
                          
    ๒. การคมนาคมทางน้ำ   เทศบาลเมืองบางศรีเมืองมีแม่น้ำเจ้าพระยา, คลองบางกอกน้อย  และคลองอ้อมเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก โดยได้จัดสร้างท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณท่าน้ำเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  มีเรือข้ามฟากข้ามไปท่าน้ำนนทบุรี ซึ่งจะมีเรือด่วนจากนนทบุรีไปกรุงเทพเข้าเทียบตลอดทั้งวัน  ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรเป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079