ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

คณะผู้บริหารเทศบาล

นายณัฏฐพร แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
นายประมวล เอี่ยมบุตร
รองนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองนายพิทักษ์ กุลแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 

นายบุญเสริม พรชัยมีสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079