ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ที่สุดในประเทศไทย

จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด
 - จังหวัดเชียงใหม่ 22,848,421 ตารางกิโลเมตร
 
จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด
 - จังหวัดสมุทรสงคราม 431,801 ตารางกิโลเมตร
 
ยอดเขาที่สูงที่สุด
 - ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 
จังหวัดที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุด
 - จังหวัดเชียงราย 2,575 เมตร หรือ 8,450 ฟุต
 
แม่น้ำสายที่ยาวที่สุด
 - แม่น้ำมูล ยาว 673 กิโลเมตร
 
ส่วนที่ยาวที่สุดของประเทศไทยจากเหนือจรดใต้
 - อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถึงใต้สุด คืออำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1,620 กิโลเมตร
 
ส่วนที่กว้างที่สุดของประเทศไทยจากตะวันออกจรดตะวันตก
 - ตำลบช่องแม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถึงตะวันตก คือ ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 750 กิโลเมตร
 
ส่วนที่แคบที่สุดของแผ่นดินไทย
 - ที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ กว้างเพียง 10.6 กิโลเมตร
 
บริเวณที่แคบที่สุดของคาบสมุทรภาคใต้
 - คอคอดกระ อยู่ที่จังหวัดระนอง กว้าง 50-80 กิโลเมตร
 
เทือกเขาที่ยาวที่สุด
 - เทือกเขาตะนาวศรี ยาวประมาณ 834 กิโลเมตร สูงประมาณ 1,500 เมตร
 
บริเวณที่ฝนตกชุกที่สุด
 - จังหวัดระนอง ฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ 5,106.3 มิลลิเมตร
 
บริเวณที่ฝนตกน้อยที่สุด
 - จังหวัดตาก ฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ 951.1 มิลลิเมตร
 
ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุด
 - ทางรถไฟสายใต้ จากสถานีธนบุรี ถึงสุไหงโก-ลก ยาว 1,144 กิโลเมตร
 
ทางหลวงแผ่นดินสายที่ยาวที่สุด
 - ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม เริ่มจากกรุงเทพฯ ถึงคลองพรวน ระยะทาง 1,352 กิโลเมตร
 
พระนอนที่ยาวที่สุด
 - พระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ยาว 46 เมตร
 
พระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุด
 - หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ
 
พระพุทธรูปปางสมาธิที่ใหญ่ที่สุด
 - พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี
 
พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุด
 - พระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ คิดเป็นทองคำหนัก 5 ตันครึ่ง หรือ 25,000 ปอนด์
 
เจดีย์ที่สูงที่สุด
 - พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สูง 3 เส้น 1 คืบ 6 นิ้ว
 
สะพานที่ยาวที่สุด
 - สะพานติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ยาว 2,950 เมตร
 
พันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 - ปลาบึก พบในแม่น้ำโขง
 
วัดที่มีเจดีย์มากที่สุด
 - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ
 
นายกรัฐนมตรีที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด
 - จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
 
น้ำตกที่สูงที่สุด
 - น้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก
 
ระฆังที่ใหญ่ที่สุด
 - ระฆังวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 
เกาะที่ใหญ่ที่สุด
 - เกาะภูเก็ต พื้นที่ประมาณ 538,720 กิโลเมตร
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079