ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามมาตรา 33

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079