ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: แก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1:ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน: การชำระภาษีป้าย

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079