ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน 82-2529 และ 82-1892

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 2 คัน  หมายเลขทะเบียน  82-2529 และ 82-1892 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079