ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
14 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๙ รายการ

...
30 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)ระบบป้ายสื่ออิเล็คทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)ระบบป้ายสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการ จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น เพื่อนำเข้าผู้ร่วมโครงการฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการ จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น เพื่อนำเข้าผู้ร่วมโครงการฯ  ณ.จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 รอบ รอบแรก 6 คัน รอบสอง 5 คัน...
9 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้แสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต(L3 Switch)ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียด ด...
11 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น จำนวน 2 รอบๆละ ๖ คัน

...
10 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-5271 นนทบุรี

...
10 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน

...
21 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559

...
20 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน

ด้วยเทศบาลเมืองบางศรีเมือประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้...
24 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง)ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...
5 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาง โครงการค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ประกาศราคากลาง โครงการค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
28 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079