ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง)ประกาศราคากลาง โครงการค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   ...
28 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการ ดูแล บำรุงรักษา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
27 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ ซอยบางศรีเมืองวัดโบสถ์ 4

...
20 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมเรือบรรทุกขยะ

...
20 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
30 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาง จ้างเหมารื้อถอนส่วนที่ดัดแปลง(ต่อเติม) อาคารตึกแถว 5 ชั้น เลขที่ 81/224

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง จ้างเหมารื้อถอนส่วนที่ดัดแปลง(ต่อเติม) อาคารตึกแถว 5 ชั้น เลขที่ 81/224 หมู่ 1 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืิอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้...
17 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับเคื...
27 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน

...
13 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้้้างซ่อมเรือบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณพ์ ๐๒๗/๕๐/๐๐๐๑

...
13 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๒๔ นนทบุรี

...
12 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ  ...
9 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางศรีเมือง ๒๓ (ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์)

...
31 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079