ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้...
25 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าติดดั้งไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไมใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าติดดั้งไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
17 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไมใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่่อง โดยมี่รายละเอียดดังนี้   ...
15 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น จำนวน 8 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไมใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น จำนวน 8 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในว...
10 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง(เดิม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง(เดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
8 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยธนภัทร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยธนภัทร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
2 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประชาสัมพันธ์ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง(เดิม) ...
26 ก.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลฯซอยบางศรีเมือง ๓ จิตรวิสุทธิ์ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลฯ ซอยบางศรีเมือง ๓ จิตรวิสุทธิ์ ๔ โดยมีราย...
15 ก.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้...
6 ก.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (cctv)และอุปกรณ์บริเวณถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (cctv)และอุปกรณ์บริเวณถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์...
6 ก.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง...
30 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

...
27 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079