ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

...
17 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๖ คัน

...
10 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้...
13 พ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
26 เม.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้...
24 ก.พ. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการจ้างเหมาทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองบางศรีเมืองประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการจ้างเหมาทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองบางศรีเมืองประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
15 ก.พ. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้นตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ปีพศ.2559

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้นตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ปีพศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
5 ม.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชื่อโครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมของเทศบาลฯรวมทั้งประชาสัมพันธ์ประเพณ...
8 ธ.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้นตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้นตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
8 ธ.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายบอกจุดหมายปลายทางภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
6 พ.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถรรบ่งศรีเมือง -วัดโบสถ์,ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบางศรีเมือง -วัดโบสถ์,ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
5 พ.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง

ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง  ดูรายละเอียด...
14 ก.ย. 2558
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079