ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน ชนิดเดินตาม จำนวน 1 คัน

...
11 ก.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู จำนวน 1 คัน

...
10 ก.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้...
4 ก.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้...
4 ก.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนบางศรีเมือง 1

ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนบางศรีเมือง 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
3 ก.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเชื่อมโยงระบบเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
13 ส.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
13 ส.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

...
24 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์

...
22 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง,ตำบลบางกร่าง

...
2 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079