ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

เรื่อง จัดตั้งศุนย์ดำรงธรรม และแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วและทั่วถึงและสอดคล้องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ จึงจัดตั้งศุนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางศรีเมืองขึ้น ณ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เป็นสถานที่บริการประชาชน และแต่งตั้งคณะทำงาน ดังต่อไปนี้
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079