ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน และคณะทำงานภาคประชาชนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
20 ต.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

...
2 ต.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืิองบางศรีเมือง เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

...
2 ต.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘...
2 ต.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

...
13 ส.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2558

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที E4/2558...
15 พ.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องปรับลดราคากลางการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ฎE2/2558

...
9 ก.พ. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2558

...
20 ม.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2558

...
9 ม.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

...
29 ธ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

...
30 ก.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

...
20 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079