ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)

...
20 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

...
20 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน และคณะทำงานภาคประชาชน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วนอาคารโรงเรือน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอใบแทนโฉนดที่ดิน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนขาย อาคารโรงเรือน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนขาย อาคารโรงเรือน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนขาย อาคารโรงเรือน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่๓

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอใบแทนโฉนดที่ดิน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอใบแทนโฉนดที่ดิน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

เรื่อง รับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนนทบุรี

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079