ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องปรับลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนฯ

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องปรับลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเกี่ยวกับ การร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือการเสนอความคิดเห็นจากประชาชน ดูราย...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอใบแทนโฉนดที่ดิน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอใบแทนโฉนดที่ดิน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนขาย อาคารโรงเรือน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สำนักงาน ขอ ออกใบแทนโฉนดที่ดิน

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079