ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง

       ตั้งอยู่เลขที่ 34/57 ถนนท่าน้ำ-วัดโบสถ์ หมู่ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2446-3503 เปิดบริการตลอด 24 ช.ม. วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. มีนายแพทย์ให้บริการ ตรวจโรคทั่วไป วันเสาร์ – อาทิตย์ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใว้คอยรับบริการ กลางคืน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไว้คอยรับบริการตลอดทุก วัน                                                

การเดินทาง

จากท่าน้ำบางศรีเมือง นั่งรถสองแถวสายท่าน้ำ-วัดโบสถ์ หรือนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079