ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (ซอยดงตาล)

 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ซอยดงตาล จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถใช้บริการได้ในวันเวลาราชการ

โทร. 0-2447-8110
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079