ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

รายงานการควบคุมภายใน

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
9 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
20 ต.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
15 ต.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
9 ต.ค. 2563
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072