ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6 /2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 5 /2557 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 4 /2557 ประจำเดือนเมษายน 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079