ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗...
1 พ.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ครั้งแรก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ครั้งแรก...
1 พ.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ประจำปี ๒๕๕๗...
1 พ.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕

ราย...
1 พ.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

...
14 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

...
10 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

...
10 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

...
10 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2 3
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079