ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

รายงานการประชุมสภา

เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

...
10 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

...
10 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  วันพุธที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือ...
10 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  วันพุธที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง...
9 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2 3
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079