ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

วัดบางศรีเมืองวัดบางศรีเมือง

      วัดบางศรีเมือง ตั้งอยู่ริมถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์    ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  อยู๋ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๐  ไร่  ๒  งาน  ๔๐  ตารางวา  สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างราว พ.ศ.๒๓๗๔ โดยไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างแต่สันนิฐานว่าน่าจะสร้างในราวสมัยกรุง ธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ระยะแรกวัดมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาเรื่อยๆ บางปีมีพระภิกษุจำพรรษาเพียง ๒ รูป หรือ ๓ รูปเท่านั้น  จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๔  ทางวัดได้สร้างอาคารเสนาสนะต่างๆขึ้นเช่น  สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลัง เก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมาก นอกจากนี้ยังมี พระวิหาร  ศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ์ หอระฆัง หอฉัน เป็นต้น  โดยในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อประสิทธิไชย  ซึ่งเป็นพระที่ชาวบางศรีเมือง ให้ความเคารพ และศัทธามาก  ในปัจจุบันได้สร้างวิหารประดิษฐาน รูปจำลองสมเด็จพุฒาจารย์โต  พรหมรังษี ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ให้ประชาชนได้สักการะ   เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระครูสุตธรรมนุสิฐ  อายุ  ๖๕ ปี ๔๔พรรษา

จุดที่น่าสนใจ

 

พระอุโบสถ

สถาปัตยกรรมแบบไทยปนจีน ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079