ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

วัดสลักใต้วัดสลักใต้  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ ๓ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา) สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๓  ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดสร้าง แต่ได้รับพระราชทานวิสุงคาสีมา  เมื่อวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๓  มีพื้นที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๔๕ตารางวา
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079