ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

วัดโตนดวัดโตนด
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาสพระครูสุพลวุฒิกร (ทวนชัย)  อายุ  ๕๖ ปี ๒๗  พรรษา ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน
สถานะ  วัดราษฎร์
สร้างเมื่อ  ประมาณ พ.ศ.๒๔๐๔ ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง
สถานที่ตั้ง  บ้านตลาดขวัญ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  มีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่เศษที่ธรณีสงฆ์จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ ๒๐  ไร่เศษ อยู่ติดกับคลองอ้อม ปูชนียสถาน  อุโบสถกว้าง ๘.๒๕ เมตร ยาว ๑๖.๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ ปัจจุบันได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่และได้แล้วเสร็จมีการฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่  ๗-๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079