ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง(เดิม)

        ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีผู้กล่าวมาว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า  ๓๐๐ ปี โดยสร้างในสมัยสำเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้ของชาวจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอด   ได้มีการค้นประวัติเมืองนนทบุรี เกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ข้อมูลพอสมควรว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ เห็นว่าประชาชนหนีภัยข้าศึกมาแล้วไม่ยอมกลับคืนพระนคร เพื่อให้ง่ายต่อการเกณฑ์ไพร่พลไว้ต่อสู้ศึก จึงจัดตั้งเมืองใหม่ขึ้น ณ ที่บ้านตลาดขวัญเป็นเมืองนนทบุรี  อาณาเขตของเมืองนนทบุรีนั้น เดิมก็คืออาณาเขตของกรุงศรีอยุธยา 
         พ.ศ.๒๑๗๙ พระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าขุดคลองตอนใต้ของวัดท้ายเมือง ไปทะลุทางออกของแม่จ้ำอ้อมหน้าวัดเขมา (เดิมแม่น้ำเจ้าพระยาไหลวกเข้าไปทางบางใหญ่และออกมาทางบางกรวย)  กระแสน้ำเปลี่ยนไป คลองที่ขุดใหม่กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน
         พ.ศ.๒๒๐๘ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเล็งเห็นว่าตามที่แม่น้ำเปลี่ยนทางเดินใหม่ คลองที่ขุดกลายเป็นแม่น้ำ อาจทำให้ข้าศึกเข้ามาประชิดพระนครได้ง่าย เห็นควรหาทางป้องกันข้าศึกศัตรูให้มั่นคง  จึงโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้ำอ้อม และให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญ มาอยู่ที่ปากแม่น้ำอ้อมด้วย พร้อมกับได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้น ณ เมืองนนทบุรี  เพื่อความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองสืบไป เทพยดาที่ได้อัญเชิญมาคุ้มครองรักษาชาวเมืองนนทบุรีนั้น มี 5 องค์ด้วยกันคือ  เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อเสื้อเมือง เจ้าพ่อทรงเมือง เจ้าพ่อแสงมณี และเจ้าแม่ทับทิม (ส่วนประวัติเมืองนนทบุรีนั้น ได้ย้ายจากปากแม่น้ำอ้อมเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ไปอยู่ที่ตลาดขวัญ และได้ย้ายจากตลาดขวัญมาอยู่ที่ตรงปัจจุบันนี้ อิฐ และหินที่เหลือจากการย้ายไปตลาดขวัญได้นำส่วนหนึ่งมาก่อสร้างวัดเฉลิมพระ เกียรติ)        เมื่อก่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองมาก มีอาณาเขตกว้างขวาง มีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่สวยงานและแปลก คือ มีหัวจระเข้นับสิบหัววางเรียงรายอยู่ในศาล  ในวันงานประจำปี มีธูป เทียน ทอง และดอกไม้ไหว้บริการให้บูชา โดยไม่คิดมูลค่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ปากคลองอ้อม หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เดินทางโดยเรือหางยาวที่ท่าน้ำจังหวัดนนทบุรี และเข้าทางปากซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ ซอย9
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079