ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

อาคารพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ อาคารพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยดำริของพระธรรมกิตติมุนี (สาย ศรีมงคล) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ในการนี้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ภายใต้การบริหารงานของนายณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารและอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

        ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนของพิพิธภัณฑ์ พระธรรมกิตติมุนี (สาย ศรีมงคล) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี อยู่บริเวณชั้น ๒  ของอาคาร สำหรับส่วนของห้องสมุด ประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่านสื่อสาระสนเทศ และมีหนังสือหลายประเภทให้เด็กๆ และประชาชนทั่วไปได้อ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

"ประเทืองปัญญา สบายใจสบายตา ขอเชิญแวะชม" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐-๒๔๔๗-๔๘๗๕
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079